Aktek Endüstriyel

Contact Us

Mass Flow Meters

Kütle akış sensörleri veya kütle akış kontrolörleri olarak da bilinen kütle akış ölçerler, bir sistemden geçen bir akışkanın kütle akış hızını ölçmek için kullanılan cihazlardır. Akış hızını birim zaman başına hacim (örneğin, litre/dakika) cinsinden ölçen hacimsel akış ölçerlerin aksine, kütle akış ölçerler akış hızını birim zaman başına kütle (örneğin, kilogram/saniye) cinsinden ölçer.

Mass Flow Meters

Water

Wastewater

Food

Petrochemicals

Beverage

Oil and Gas

Power

Paper

×
Hello, I want to get information.